Zaradi stečaja podjetja so mi močno zmanjšali plačo in s tem finančna sredstva. Vsa leta sicer redno plačujem preživnino, ki je sedaj v višini, kot je določeno z odločbo sodišča, ne zmorem več plačevati. Moj 24-letni otrok sicer ima status študenta, vendar ne vem, ali s študijem misli resno ali ne. Vem pa, da redno dela, malo preko študentske napotnice, malo »na črno«. Dogovor z njim ni mogoč, saj meni, da mu moj denar pripada, čeprav dejansko zasluži več kot jaz. Kaj lahko storim?

Navedeno vprašanje je res izjemno kompleksno.  Ker vsebuje kar nekaj sklopov vprašanj, je najprej potrebno pregledati pravno in dejansko podlago morebitnim zahtevkom, ki pa jih morate uveljavljati v ustreznem postopku na sodišču. Kakršen koli dogovor, ki ni formaliziran, namreč ne ustvarja nobenih pravnih učinkov.
Starši morajo preživljati svoje otroke do polnoletnosti.
Po polnoletnosti pa obstaja dolžnosti preživljanja ob pogoju rednega šolanja oziroma študija, poleg tega upravičenec ne sme biti zaposlen ali vpisan v evidenco brezposelnih oseb. Preživljanje je tudi omejeno do prvega zaključka srednješolskega izobraževanja oziroma do pridobitve najvišje ravni splošne oziroma strokovne izobrazbe, ki jo je po predpisih s področja srednjega šolstva možno pridobiti oziroma le do prvega zaključka dodiplomskega študija ali do prvega zaključka magistrskega študijskega programa ali enovitega magistrskega študijskega programa v skladu z določbami zakona, ki ureja visoko šolstvo. Obveznost preživljanja traja najdlje do upravičenčevega dopolnjenega 26. leta starosti.

«
»