V Sloveniji se je ponovno zgodil femicid

V Sloveniji se je ponovno zgodil femicid. Število femicidov v zadnjih letih narašča. 2019/4, 2020/7, 2021/8, letos že 5.

CSD je pristojen za obravnavo nasilja v družini, prav tako je pristojen tudi za podajo predloga in strokovnega mnenja sodišču, komu naj se otroka, ki je na brutalen način ostal brez staršev, zaupa v rejništvo.

Obravnava nasilja v družini je sistemski problem, ki ga generira popolna odsotnost meritornih nadzornih mehanizmov nad delom CSD. CSD imajo v svojih rokah skoncentrirane preveč pristojnosti in medsebojno nezdružljivih vlog brez nadzora.

P.E.N.D meni, da bi s kompetentno in pravočasno obravnavo nasilja v družini lahko preprečili tudi femicid …

«
»