S 1.septembrom 2022 pričnejo veljati spremembe in dopolnitve Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu glede pridobitve pravice do nadomestila preživnine.

S 1. septembrom 2022 tek izvršilnega postopka zaradi neplačevanja preživnine ni več nujni pogoj za pridobitev nadomestila pri Skladu.

Kadar izvršilni postopek zaradi neplačila preživnine ni v teku, Sklad pozove zavezanca, da se izjavi o zahtevku za nadomestilu.
Kako bo v praksi zaživela in se izvajala novota, bomo spremljali.

«
»