Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o ključnih značilnostih evropskega modela športa

Resolucija je prvi dokument, ki na ravni Evropske unije in držav članic naslavlja vprašanje zaščite Evropskega modela športa, kot evropske vrednote. Ugotavlja in izpostavlja, da se organizirani šport v Evropi sooča z notranjimi in zunanjimi grožnjami, kot so slabo upravljanje, korupcija, prirejanje športnih rezultatov, finančna nestabilnost, kršitve človekovih pravic, doping, rasizem, nasilje, neenakost spolov, vse večja komercializacija in težnja po nakupu in ne usposabljanju mladih športnikov.

Izpostavlja, da je potrebno vzpostaviti mehanizme za zaščito pravic in odgovornosti športnikov, kot so nediskriminacija, dostop do informacij, zastopanje v športnih organizacijah, zasebnost in pošteno sojenje, ter uporaba teh mehanizmov s strani športnikov so bistveni za spoštovanje načel dobrega upravljanja v organiziranem športu. Ideja temelji na tem, da mora biti človekovo dostojanstvo in njegove temeljne pravice priznane, upoštevane in varovane na vseh življenjskih področjih in dejavnostih, pri čemer šport, sploh organizirani, ne sme biti nobena izjema.

Dobro upravljanje v športu je predpogoj za avtonomijo in samoregulacijo športnih organizacij in zvez v skladu z načeli demokracije, preglednosti, integritete, solidarnosti, enakosti spolov, odprtosti, odgovornosti in družbene odgovornosti. Pomembno je, da športne organizacije in zveze ohranjajo in po možnosti zvišajo svoje standarde dobrega upravljanja.

Povezava do dokumenta

«
»