Resolucija o športu

Evropsko sodišče za človekove pravice je 24. februarja 2022 sprejelo odločitev v zadevi A.U. in ostali ter Slovenija in J.M. proti Slovenija.
Evropsko sodišče je v odločitvi ugotovilo, da sta obe pritožbi očitno neutemeljeni, natančneje, da Republika Slovenija ne krši (sistemsko) pravice do družinskega življenja razvezanim očetom. Evropsko sodišče je izpostavilo, da vprašanje dodelitve otrok v varstvo in vzgojo s strani sodišč, sodi v široko diskrecijsko polje proste presoje držav, ter da v obeh primerih to polje proste presoje ni bilo prekoračeno. Glede vprašanja morebitne sistemske diskriminacije, pa je evropsko sodišče pojasnilo, da so predloženi podatki premalo verodostojni, da bi se dalo na njihovi podlagi odločati.

Povezava do dokumenta

«
»