Predsednica društva PEND o vlogi pooblaščencev mladoletnih žrtev kaznivih dejanj z elementi spolnega nasilja v reviji Ona, številka 35, 6. 9. 2022.

“Javno pozivanje k identifikaciji prijavitelja kaznivega dejanja, ki se preganja celo po uradni dolžnosti, so povsem nepotrebni in celo kontraproduktivni za začetek predkazenskega in kazenskega postopka, dejansko pa lahko žrtve od prijave kaznivih dejanj z elementi spolnega nasilja celo odvračajo.

Spolne zlorabe so izjemno čustvena tema, vendar pa pomoč iz sočutja brez znanja, po naših izkušnjah, povzroči precej škode, tudi sekundarno viktimizacijo.

Mladoletni oškodovanec mora imeti ves čas od uvedbe kazenskega postopka pooblaščenca, ki skrbi za njegove pravice in interese, še posebej v zvezi z zaščitno njegove integritete med zaslišanjem pred sodiščem in uveljavljanjem premoženjskopravnega zahtevka.”

«