Pia Barbara Hrovat, univ. dipl. iur

V letih 2000 – 2008 sem delovala kot kazenska sodnica in leta 2011 začela s samostojno odvetniško prakso. V imenik odvetnikov sem bila vpisana kot pooblaščenka mladoletnih žrtev kaznivih dejanj v kazenskih postopkih na sodišču in bila predavateljica na povabilo Varuhinje človekovih pravic. Sem predsednica disciplinske komisije Plavalne zveze Slovenije, pred tem Zveze kotalkarskih športov Slovenije. Bivša vrhunska športnica, udeleženka svetovnega, večih evropskih prvenstev in državna prvakinja v umetnostnem kotalkanju, še vedno športnica po duši. Predvsem pa mati treh otrok.

Verjamem da …

  • je potrebno zaščititi vsakogar pred vsemi oblikami nasilja, še posebej pa ranljive skupine
  • mora pravo predstavljati pravično in prav
  • je stigma žrtev nasilja v družini nepoštena in ponižujoča
  • je potrebno nasilje z vso resnostjo procesirati in zavzeti ničelno toleranco
  • je potrebno izvajati ničelno toleranco do sekundarne viktimizacije
  • je potrebno sekundarno viktimizacijo sankcionirati
  • In verjamem tudi, da je nasilje v družini  skrbno postavljena fizična, finančna in psihološka past (citat: Leslie Morgan Steiner)
«
»