Laura Borota, dipl. ekon.

Mati enega otroka, izkušena v postavljanju strategij za socialne medije, organizaciji dogodkov, prodaji in ustvarjanju vsebin, trenutno v IT svetu.

  • Verjamem, da obstaja sistem, ki postavlja otroke na prvo mesto in ne favorizira ene ali druge strani
  • Verjamem v sistem, kjer neizpolnjevanju dolžnosti sledijo primerne sankcije
  • Verjamem, da se psihičnemu in finančnemu nasilju ter manipulacijam ne posveča dovolj pozornosti

 

»Zloraba raste iz stališč in vrednot, ne iz občutkov. Njegove korenine so lastništvo, deblo je pravica, veje pa nadzor.« ― Lundy Bancroft

«
»