Kaj je nasilje v družini?

Nasilje v družini je večpojaven in širši družbeni problem. Najbolj poznana oblika je fizično nasilje, vendar je to le vrh ledene gore.

Nasilje v družini je družben pojav, ki se praviloma dogaja za zaprtimi vrati in v zasebnosti, vendar pa ima pa širše družbene učinke. Pojavlja se kot ekonomsko, fizično in psihično nasilje, še raje in največkrat pa v medsebojnem prepletu več komponent.

Javno doživljanje tega pojava je praviloma omejeno na medijsko odmevne umore, ki s svojo brutalnostjo osupljajo, in na stereotip, da gre za pojav povezan z ljudmi, ki imajo hude finančne težave.

Institucije, ki bi ga morale poznati in resno obravnavati, nasilje v družini najraje minimalizirajo v konflikt in neustrezno komunikacijo med partnerjema.

Nasilje v družini je tudi problem javne varnosti. Je tudi problem javnega zdravja in s tem stroškov zdravstvene blagajne. Je težava na področju zaposlovanja, saj predstavlja hudo oviro in obremenitev za dobro delo na delovnem mestu. Je socialna in družinska obremenitev. S pojavom nasilja v družini je povezanih več osebnih, družinskih in družbenih stroškov.

Dejansko je problem širši in večplastnejši. Ni nujno, da gre zmeraj za obliko, ki je kot ravnanje iz področja nasilja v družini  hkrati opredeljena tudi kot kaznivo dejanje. Lahko se pojavlja v obliki prekrška ali težav in obračunavanj, ki se pojavljajo v razmerju do skupnih otrok in/ali skupne lastnine.

Posledice, psihične, fizične, ekonomske in zdravstvene zadenejo vse člane družinskega sistema, vendar ne nujno na isti način in v enaki intenziteti.

V Društvu P.E.N.D nagovarjamo in obravnavamo pojav nasilja v družini kot večplasten družbeni problem, in si prizadevamo, da bi v splošni javnosti iz te problematike odstranili družbeno stigmo, izboljšali obravnavo družinskega nasilja iz vseh vidikov. Na pravnem področju pa za to, da bi se pravni instrumentarij, ki ga daje aktualna zakonodaja že na voljo, začel pravilno, pravočasno in popolno uporabljati, pa tudi za uvedbo dopolnitev in izboljšanje pravnega okvirja ter za izboljšanje upravne, socialne in sodne prakse.

«
»