Želimo spremembo!

Oktobra 2021 se je zbrala skupina slovenskih pravnikov, intelektualcev in športnikov z namenom osnovanja pravne skupine za pomoč na dveh področjih: spolnih zlorab v športu in družinskega nasilja, saj smo pri svojem delu prepoznali nujno potrebo po takšni organizaciji. Skupina se je formalizirala decembra 2021 z jasnim namenom, da svoje poslanstvo začne uresničevati takoj v 2022.

Glavni cilj

Glavni cilj skupine, katere člani imajo obširne izkušnje pri pravnem zastopanju strank in oškodovank v primerih kaznivih dejanj z elementi spolnega nasilja na sodišču, je predlagati zakonodajne spremembe v Sloveniji, ki zadevajo obravnavo nasilja na splošno, prav posebej pa družinskega in v športu. Takšne spremembe bi omogočale podstat za učinkovito preiskavo in pregon storilcev ter tudi pomoč oškodovancem nasilja. Skupina bo prav tako ponujala pravno svetovanje drugim nevladnim organizacijam in strankam ter izobraževanje ključnih deležnikov na strokovnih področjih, ki bistveno oblikujejo zadevno problematiko: pravo, psihosocialno svetovanje, forenzični intervju ipd.

Naša vizija

Naša osnovna vizija je postati vodilna nevladna organizacija v Sloveniji na polju zaščite oškodovancev različnih oblik nasilja. Da bi lahko uresničili to vizijo bomo plodno sodelovali z Državnim tožilstvom v Sloveniji, Policijo in sektorjem pravosodja ter vzpostavili tesen kolegialni odnos z drugimi nevladnimi organizacijami podobnih ciljev tako v Sloveniji kot tudi Evropi. Privabili bomo različne domače strokovnjake kot tudi tuje eksperte za pomoč pri oblikovanju učinkovitih, sodobnih in nujnih sprememb zakonodaje.

Podpora slovenskih vrhunskih športnikov in olimpionikov

Zelo smo ponosni in hvaležni za podporo slovenskih vrhunskih športnikov in olimpionikov. Naša prizadevanja podpira gospod Miro Cerar st. dvakratni olimpijski prvak v gimnastiki, nosilka srebrne olimpijske medalje v plavanja Sara Isakovič, olimpijska predstavnika Slovenije Emil Tahirovič (plavanje), Raša Sraka (judo) in drugi. K podpori bodo povabljene tudi druge javne osebnosti Sloveniji, tako iz športne sfere kot širše.

Strokovna javnost

S podporo širše in strokovne javnosti bomo vzpostavili jasno medijsko prepoznavnost problematike nasilje in ustvarjali kvalitetno medijsko vsebino za večjo družbeno ozaveščenost na tem področju. Ponuditi želimo strukturiran program izobraževanja za nevladne organizacije in druge deležnike glede prava, obravnave nasilja na splošno in forenzičnih intervjujev. Naša aktivnost bo transparentno predstavljena tako na spletni strani kot tudi Instagram profilu.

Sodelovanje v evropskem prostoru

Vemo, da v Evropi nismo sami. Naša ekipa strokovnjakov bo sodelovala v evropskem prostoru s podobnimi organizacijami, eksperti in vladnimi službami. Tako nas zanimajo pomembni evropski projekti in sodelovanje na mednarodnih konferencah in seminarjih.

Varno življenje

Vsak si zasluži varno življenje – v svoji družini, v javnem prostoru in na športnih dogodkih. Slovenija je demokratična država in mora vzpostaviti jasno stališče v širši skupnosti, da nasilja ne bo tolerirala za nobeno ceno, ne glede na to, kako vpliven ali znan je lahko storilec.

Barbara Pia Hrovat, voditeljica skupine