Izvajava  skupno starševstvo  in z namenom plačevanja stroškov, povezanih z otrokom, sva odprla račun, na katerega mesečno nakazujeva določen znesek za kritje tistih stroškov, o katerih se oba strinjava. Žal pa se bivši partner/ka zadnji dve leti ne strinja prav z nobenim nakupom, zato potrebna oblačila, obutev in druge stroške plačujem sam/a. Kaj lahko storim?

V primeru, da je sodišče z odločbo odločilo tudi o preživnini, ki jo je morda dolžan plačevati eden od staršev,  je v takem primeru nujno potrebno zahtevati izvrševanje sodne odločbe ter vložiti predlog za izvršbo, če preživninski zavezanec svoje dolžnosti ne izpolni prostovoljno.
Če sodišče o preživnini ni odločilo, ker je po oceni sodišča finančno breme enakomerno porazdeljeno med oba starša, pa je potrebno vložiti ustrezno pravno sredstvo na sodišče, s katerim lahko zahtevate povrnitev sorazmernega dela stroškov, ki ste jih plačevali v času, ko se vaš bivši partner/ka ni strinjal/a s črpanjem »namenskih« sredstev na računu …

«
»