Društvo za preprečevanje nasilja v športu in nasilja v družini. P.E.N.D Slovenija

Oktobra 2021 se je zbrala skupina slovenskih pravnikov, intelektualcev in športnikov z namenom osnovanja pravne skupine za pomoč na dveh področjih: spolnih zlorab v športu in družinskega nasilja, saj smo pri svojem delu prepoznali nujno potrebo po takšni organizaciji. Skupina se je formalizirala decembra 2021 z jasnim namenom, da svoje poslanstvo začne uresničevati takoj v 2022.

Znak za klic NA POMOČ

Signal za pomoč (poznan tudi kot znak za nasilje v družini) je kretnja z eno roko, ki jo lahko posameznik uporabi v videoklicu ali osebno in s tem opozori druge, da se počutijo ogrožene in potrebujejo pomoč.

Prvotno je bil signal ustvarjen kot orodje za boj proti porastu primerov nasilja v družini po vsem svetu, povezanih z ukrepi samoizolacije, ki so bili povezani s pandemijo COVID-19.

Kako izgleda znak za pomoč?

1. Odprta iztegnjena dlan obrnjena proti osebi ali fotoaparatu/kameri.
2. Palec se prepogne v notranjost dlani.
3. Ostali štirje prsti objamejo palec in naredijo pest. Objem palca z ostalimi prsti simbolično pomeni znak za ujetost.

Znak je bil namenoma zasnovan kot neprekinjen gib roke in ne zgolj kot znak, ki se ga drži v enem položaju. S tem je bolj viden in lažje prepoznan.

 

P.E.N.D Slovenija, Društvo za preprečevanje nasilja v športu in družini

Kaj je nasilje v družini?

Nasilje v družini je večpojaven in širši družbeni problem. Najbolj poznana oblika je fizično nasilje, vendar je to le vrh ledene gore.

(več …)

P.E.N.D Slovenija, Društvo za preprečevanje nasilja v športu in družini

Vloga različnih organov

Oglejmo si obstoječe pravne podlage in zakonodajo na področju nasilja v družini. Kateri zakoni obstajajo na tem področju in kaj vsebujejo?

(več …)

P.E.N.D Slovenija, Društvo za preprečevanje nasilja v športu in družini

Sodna praksa

Kako se izkaže izvajanje in interpretacija zakonov pri nas? Oglejmo si nekaj primerov sodne prakse.

(več …)

P.E.N.D Slovenija, Društvo za preprečevanje nasilja v športu in družini

Pravne podlage in zakonodaja

Oglejmo si obstoječe pravne podlage in zakonodajo na področju nasilja v družini. Kateri zakoni obstajajo na tem področju in kaj vsebujejo?

(več …)