Home

P.E.N.D Slovenija, Društvo za preprečevanje nasilja v športu in družini

Vloga različnih organov

Oglejmo si obstoječe pravne podlage in zakonodajo na področju nasilja v družini. Kateri zakoni obstajajo na tem področju in kaj vsebujejo?

(več …)

P.E.N.D Slovenija, Društvo za preprečevanje nasilja v športu in družini

Sodna praksa

Kako se izkaže izvajanje in interpretacija zakonov pri nas? Oglejmo si nekaj primerov sodne prakse.

(več …)