Bivši partner/ka se ne drži navodil v zvezi s prehrano otroka, zaradi česar je otrok vseskozi bolan in jaz vseskozi v bolniškem staležu, pri čemer sem zaposlen/a pri zasebnem delodajalcu. Otrok je zaupan meni v varstvo in vzgojo. Delodajalec grozi, da me bo odpustil. Ali je to oblika ekonomskega nasilja?

Takšno ravnanje bi glede na stališče veljavne zakonodaje lahko opredelili kot vrsto nasilja v družini, saj ustvarja za vas izjemno neugodne posledice, stisko, strah pred izgubo službe, posega v vaš občutek varnosti, torej gre v tem primeru za kršenje temeljnih človekovih pravic.
Žal se v praksi velikokrat dogaja, da je izguba službe (v teh časih ne redek pojav) okoliščina, na temelju katere nerezidentni starš (starš, ki mu otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo, temveč izvaja stike z otrokom) »gradi« tožbo/predlog  za pre-dodelitev otroka v varstvo in vzgojo, čeprav sam generira okoliščine, ki lahko pripeljejo v izgubo (tudi) službe drugega starša.

«
»