Ali je tudi dotikanje sotekmovalcev po mojih intimnih predelih spolno nasilje, čeprav nismo še polnoletni?

Storilec tega kaznivega dejanja je lahko kdorkoli, tudi mladoletnik, torej tudi sotekmovalec/sotekmovalka, saj to kaznivo dejanje stori kdor:

  • a.)  Doseže, da spolno občuje ali s tem izenačeno spolno ravna brez privolitve druge osebe in/ali doseže, da druga oseba  brez privolitve stori ali trpi kakšno spolno dejanje, stori kaznivo dejanje.
  • b.) Kaznivo dejanje stori tudi, kdor  spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo drugega ali istega spola, ki še ni stara petnajst let.
«
»