Sara Verderber

Raziskovalka in aktivistka na področju preprečevanja nasilja nad ženskami, otroki in drugimi marginaliziranimi skupinami. Trenutno zaključujem doktorski študij na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani.
Verjamem v pravico in borbo za enake možnosti ter za krepitev glasu depriviligiranim.

«
»