Društvo za preprečevanje nasilja v športu in nasilja v družini. P.E.N.D

Oktobra 2021 se je zbrala skupina slovenskih pravnikov, intelektualcev in športnikov z namenom osnovanja pravne skupine za pomoč na dveh področjih: spolnih zlorab v športu in družinskega nasilja, saj smo pri svojem delu prepoznali nujno potrebo po takšni organizaciji. Skupina se je formalizirala decembra 2021 z jasnim namenom, da svoje poslanstvo začne uresničevati takoj v 2022.

 

 

Znak za klic NA POMOČ

Signal za pomoč (poznan tudi kot znak za nasilje v družini) je kretnja z eno roko, ki jo lahko posameznik uporabi v videoklicu ali osebno in s tem opozori druge, da se počutijo ogrožene in potrebujejo pomoč.

Prvotno je bil signal ustvarjen kot orodje za boj proti porastu primerov nasilja v družini po vsem svetu, povezanih z ukrepi samoizolacije, ki so bili povezani s pandemijo COVID-19.

Kako izgleda znak za pomoč?

1. Odprta iztegnjena dlan obrnjena proti osebi ali fotoaparatu/kameri.
2. Palec se prepogne v notranjost dlani.
3. Ostali štirje prsti objamejo palec in naredijo pest. Objem palca z ostalimi prsti simbolično pomeni znak za ujetost.

Znak je bil namenoma zasnovan kot neprekinjen gib roke in ne zgolj kot znak, ki se ga drži v enem položaju. S tem je bolj viden in lažje prepoznan.

 

ZA SISTEMSKE SPREMEMBE 

Vabimo vas, da z nami delite vašo izkušnjo stigme odtujevanja otroka od nasilnega starša, doživeto s strani CSD-jev, sodišč in sodnih izvedencev. Problem stigme in sekundarne viktimizacije na temelju uporabe psevdoznanstvenega koncepta odtujevanja, na katerega smo opozorili Evropsko sodišče za človekove pravice,  je tako razširjen, da želimo preko vaših zgodb pristojne opozoriti na vse dimenzije te problematike in doseči dokončen umik te teorije iz prakse slovenskih institucij!  

Svoje zgodbe nam zaupajte na e naslov odtujevanje@gmail.com.

Dosegli smo sistemsko spremembo.

MDDSZ je podalo javno izjavo, da je starševsko odtujevanje psevdoznanstveni koncept. O razširjenosti, načinu in izvoru koncepta starševskega odtujevanja v Republiki Sloveniji smo v naši Intervenciji v konkretni zadevi letos spomladi seznanili tudi Evropsko sodišče za človekove pravice.

Menimo pa, da je javno priznanje o nedopustnosti uporabe psevdoznanstvenih konceptov s strani države  prišlo prepozno in da je država storila absolutno premalo za zamejitev in odpravo posledic uporabe te doktrine v preteklih letih.

Sprašujemo se, kaj bo storjenega v zvezi s certificiranimi programi, psihosocialnim svetovanjem in psihoterapijami, mnenji  CSD, izvedenskimi mnenji  in sodnimi odločbami ter prisiljenimi sodnimi poravnavami, ki temeljijo na tem psevdoznanstvenem konceptu …

Še bolj pa nas zanima, kaj bo država storila, da katerikoli psevdoznanstveni koncepti ne bodo vdirali na področje dela z ranljivimi skupinami …

Ostro obsojamo, da se pri soočanju s posledicami uporabe doktrine starševskega odtujevanja pojavljajo posamezniki in združenja, ki so nekritično sodelovala pri sekundarnih viktimizacijah otrok in tudi domnevno odtujujočih staršev. V okviru našega intenzivnega dela na navedenem področju, in sicer v konkretnih primerih, smo dobili dober uvid v prakse, ki pa s terenom in konkretnimi ljudmi nimajo nobenega stika.

 

 

P.E.N.D Slovenija, Društvo za preprečevanje nasilja v športu in družini

Kaj je nasilje v družini?

Nasilje v družini je večpojaven in širši družbeni problem. Najbolj poznana oblika je fizično nasilje, vendar je to le vrh ledene gore.

(več …)

P.E.N.D Slovenija, Društvo za preprečevanje nasilja v športu in družini

Vloga različnih organov

Oglejmo si obstoječe pravne podlage in zakonodajo na področju nasilja v družini. Kateri zakoni obstajajo na tem področju in kaj vsebujejo?

(več …)

P.E.N.D Slovenija, Društvo za preprečevanje nasilja v športu in družini

Sodna praksa

Kako se izkaže izvajanje in interpretacija zakonov pri nas? Oglejmo si nekaj primerov sodne prakse.

(več …)

P.E.N.D Slovenija, Društvo za preprečevanje nasilja v športu in družini

Pravne podlage in zakonodaja

Oglejmo si obstoječe pravne podlage in zakonodajo na področju nasilja v družini. Kateri zakoni obstajajo na tem področju in kaj vsebujejo?

(več …)